Verksamhet i InfraSweden2030

Seminarier och möten
Varje år genomför InfraSweden2030 flera seminarier och konferenser med olika teman inom transportinfrastrukturområdet där vi samlar intressenter och initierar samarbeten. De teman som är på vår agenda kommer från arbete med våra medlemmar och i våra fokusområden.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt.
InfraSweden2030 stödjer Vinnova när gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt för smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till att utveckla innovationshöjden i den svenska transportinfrastrukturen.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt
Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av våra medlemmar rekommenderar InfraSweden2030 Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för transportinfrastruktur.

Handskakning över bordet vid workshop

InfraSweden2030 anordnar, och deltar i, många workshops och seminarier

Nyheter och genomförda aktiviteter

InfraSweden2030s styrelse välkomnar fyra nya ledamöter! 

InfraSweden2030s styrelse välkomnar fyra nya ledamöter! 

På medlemsstämman i mars valdes Johan Blumfalk, NCC, Peter Ekdahl, Ramboll, Pernilla Enkler, Bellman Group, samt Malin Löfsjögård, Svensk Betong in som nya ledamöter i InfraSweden2030s styrelse. Johan Blumfalk jobbar som marknads- och affärsutvecklingschef på mark-...

läs mer
10 nya projekt inom InfraSweden2030

10 nya projekt inom InfraSweden2030

Nu är bedömningen av ansökningarna från InfraSweden2030s senaste utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” klar. Över 30 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räcker till 10 nya projekt. Den här gången...

läs mer
Digitalt Öppet hus om innovationstävlingar

Digitalt Öppet hus om innovationstävlingar

På vårt digitala Öppet hus välkomnades våra gästtalare till ett spännande samtal om hur innovationstävlingar ger nytta till kommuner och andra infrastrukturägare. För att skapa en effektiv och konkurrenskraftig transportinfrastruktur och för att kunna bemöta dagens...

läs mer
IoT Bridge – Digitala och uppkopplade broar

IoT Bridge – Digitala och uppkopplade broar

Det relativt nyetablerade företaget IoTBridge beviljades finansiering för projektet iBridge vid InfraSweden2030:s utlysning våren 2020. Syftet med projektet var att kartlägga förvaltning av broinfrastruktur samt att demonstrera en lösning för en digital monitorering....

läs mer
Film: Bygg kompetens – låt materialen tala!

Film: Bygg kompetens – låt materialen tala!

Missade du årets första tillfälle i Bygg kompetens där vi talade om, och med, material? Nu kan du se sändningen som film.Vi behöver lära känna våra byggmaterial för att behandla dem rätt. Med ökad kunskap om innehåll och funktion växer chanserna för hållbar hantering...

läs mer
Behovsägare söker samarbetspartner

Behovsägare söker samarbetspartner

Har du en projektidé men saknar en behovsägare som samarbetspartner? Österåkers kommun söker nu projekt för att testa innovativa lösningar som kan bidra till utveckling av transportifrastruktur i kommunen.   Österåkers kommun Österåkers kommun är belägen i...

läs mer