Publikationer från InfraSweden2030

Här publiceras resultat, rapporter och andra publikationer från programmet, och från projekt som medverkar i InfraSweden2030.

Denna sida är under uppbyggnad och visar inte alla publikationer

Från projekt

Chen L. et al.NuMo – New Urban Mobility”. Rapport inom projektet ”Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon (Urban Infrastructure Opportunities with Autonomous Vehicles)”. Projektnr: 2018-00628, RISE, 2019.

Innovationstävling Transformativ infrastruktur – banbrytande innovationer för nollutsläpp”. Slutrapport for projektet ”Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045 (Accessible 2030 to reach zero emission)”. Projektnr: 2017-03380. Naturvårdsverket, Rapport 6855, december 2018.

Nyström J., Nilsson J.E., Börjesson M. ”Trafikstörningsavgifter för nytänkande – mer innovation i anläggningsbranschen”. Rapport inom projektet ”Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning: delstudie 1”. projektnr: 2016-04746. InfraSweden2030, 2018:1.

Brümmer L., Palm F., Olsson O. ”Rullande Busskur -autonom buss en chans för landsbygden”. Slutrapport för projektet ”Rullande busskur (Rolling bus shelter)”. Projektnr: 2018-00610. Ramböll, november 2018.

Axelsson J. ”Experiences of Using Linked Data and Ontologies for Operational Data Sharing in Systems-of-Systems”. Konferensartikel inom projektet ”Koncept för anläggningsfabriken (Construction Factory Concept)”. Projektnr: 2018-00671. Proc. IEEE Systems Conference, Orlando, April 2019.

Axelsson J., Fröberg J., Eriksson P. ”Towards a System-of-Systems for Improved Road Construction Efficiency Using Lean and Industry 4.0”. Konferensartikel inom projektet ”Koncept för anläggningsfabriken (Construction Factory Concept)”. Projektnr: 2018-00671. Proc. IEEE Systems-of-Systems Engineering Conference, Paris, June 2018.