Projektstöd från InfraSweden2030

För dig som leder projekt inom InfraSweden2030

Denna sida är till för dig som driver ett projekt inom ramen för InfraSweden2030. Här hittar du instruktioner, mallar och annat stöd som kan förenkla uppstart, genomförande och rapportering av ditt projekt.

Vi på programkontoret vill vara tillgängliga och skapa bra förutsättningar för er i projekten under hela projekttiden. Om du saknar något här, eller har övriga frågor, vänligen kontakta oss på programkontoret.

Starta projekt

I samband med ansökan om ett projekt inom InfraSweden2030 ska ett projektreferat skickas till programkontoret. När projektet sedan beviljats använder vi projektreferatet som grund i beskrivningen av projektet på projektets sida på vår webbsida, på infrasweden2030.se/projekt

Genomföra projekt

I genomförandet av projektet uppstår spännande resultat och annan information som kan vara mycket värdefull för omvärlden att känna till. Vi på programkontoret hjälper gärna till att sprida information om projektet och dess resultat. Kontakta oss så diskuterar vi hur detta görs på bästa sätt.

Vid egen extern kommunikation kring projektet, och eventuell publicering ska det anges att arbetet utförts inom ramen för InfraSweden2030, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Olika varianter av logotyper finns att ladda ner i kolumnen till höger. Kontakta oss för versioner passande för trycksaker.

Följande text används med fördel i samband med att projektet presenteras:

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen mot målet att Sverige 2030 har en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. www.infrasweden2030.se

Avsluta projekt

När ett projekt avslutats skall projektet slutrapportera till Vinnova utifrån Vinnovas instruktioner och till InfraSweden2030 enligt InfraSweden2030:s mall för slutrapport. Vänligen notera att Vinnovas rapporteringsprocess är separat från InfraSweden2030:s och att InfraSweden2030 inte får ta del av den slutrapport som projektet sänder in till Vinnova.

Utifrån den slutrapport som InfraSweden2030 får från projektet uppdaterar vi projektets sida på vår webb. Indikatorer från rapporten dokumenteras i programmets projektdatabas som används för analys av programmet och uppnådda resultat.

Vänligen observera att ingen information om projektet i form av referat eller rapporter bör innehålla konfidentiell information.

Vid frågor kontakta: programkontoret@infrasweden2030.se

Projektstöd

Slutrapport

Kommer snart. Kontakta Programkontoret!

Kommunikation

Presentationsmallar (zip-filer)
 ppt-mall (16:9)
 ppt-mall (4:3, liggande)
 ppt-mall (4:3, stående)

Postermallar (zip-filer)
 A1-liggande
 A1-stående

Logotyper (zip-filer)
 InfraSweden2030
 Finansiärers logolimpa