Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador Målet med projektet är att skapa ett tågbaserat system för automatisk detektion av befästningar och spårskador. Projektet ska testa nya metoder för att mäta och identifiera befästningsanomalier och...