Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel Mål, syfte och förväntad nytta Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra en mer hållbar transportinfrastruktur i Sverige genom att ersätta cement som används för markstabilisering med...
Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar

Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar

Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar – Solutions for faster development of forest roads Mål, syfte och förväntad nytta The current project aims to develop the forest roads in Sweden to promote fluent transport of forest raw materials even during...
Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö Mål, syfte och förväntad nytta Målsättningen med projektet är att bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp som uppkommer vid användningen av dagens...
Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads Mission   To create a fertile environment that serves as an important nursery of ideas for industry stakeholders, researchers and students to test new, smart transportation ideas making use of the full...