Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads Mission   To create a fertile environment that serves as an important nursery of ideas for industry stakeholders, researchers and students to test new, smart transportation ideas making use of the full...
Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur Den spårbundna infrastrukturen är i ständigt behov av att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehov, statutsövervakning och optimera driften över järnvägsnätet, både nationellt och internationellt. Ett...
Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador Inspektioner av tex. järnvägsbefästningar eller rälsskador utförs med jämna mellanrum, och sker vanligtvis via manuella inspektioner eller via speciella mättåg. Många mätmetoder är dock svåra att...