Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel Mål, syfte och förväntad nytta Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra en mer hållbar transportinfrastruktur i Sverige genom att ersätta cement som används för markstabilisering med...
ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem Mål, syfte och förväntad nytta Syftet med detta projekt blir också att utveckla/definiera en implementationsplan, uppskaleringsplan och produktproduktionssystem med tillhörande partners och leverantörer för den nya...
Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö Mål, syfte och förväntad nytta Målsättningen med projektet är att bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp som uppkommer vid användningen av dagens...