Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor Projektet ska: Översiktligt beskriva de megatrender som påverkar eller kommer att påverka infrastruktursektorn. Översiktligt beskriva hur infrastruktursektorn knyter an till megatrenderna Ge exempel på hur...
GaPS identification and training

GaPS identification and training

GaPS identification and training The project aimed at developing the base know ledge structure and technical infrastructure for Gaming and Participatory Simulation within the InfraSweden2030 program as a key step in making the methods available for the infrastructure...
Framework Young Infra Academy

Framework Young Infra Academy

Framework Young Infra Academy Vetenskap & Allmänhet, VA, har inom ramen för InfraSweden2030 gjort en förstudie med syfte att kartlägga metoder som kan användas för att attrahera kreativa ingenjörer till transportinfrastruktursektorn och skapa basen för uppbyggnad...
Young Infra Academy möter forskarna

Young Infra Academy möter forskarna

Young Infra Academy möter forskarna Projektet Young INFRA Academy möter forskarna har som syfte att skapa intresse för innovation inom transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med näringslivsföreträdare och forskare inom ramen för...