Rikare grannskap

Rikare grannskap

Rikare grannskap – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden Mål, syfte och förväntad nytta För att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem krävs omställning av dagens...
Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö Mål, syfte och förväntad nytta Målsättningen med projektet är att bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp som uppkommer vid användningen av dagens...