God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen Järnvägstrafiken förväntas öka de kommande decennierna och stora investeringar och satsningar kommer göras i Sverige. Förtätning runt stationer har en potential att skapa mer klimatneutrala transporter och resurssnålt resande. Men...
REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

REPLAY -Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår Kan modern kamerateknik användas för att minska antalet tågstopp och tågförseningar, och återkalla onödiga ambulans- och polisutryckningar när påkörning av...