Förbättrad metod för paltning av bergbult

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Utveckling av tätningskomponent/teknik för korrosionsskydd av bergbultar The project addresses one of the main critical issues that has been repeatedly acknowledged in rock support systems: corrosion and consequently failure of the rock bolts in Swedish mining and...
Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator I dagsläget finns ingen möjlighet för järnvägsprojekterare i Sverige att testa körbarheten på nya banor eller vid förändring av signalsystem. Studien ämnar ta fram en bärbar godstågssimulator och undersöka...
Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv I Sverige finns nationella, regionala och lokala mål om att cykeltrafiken ska öka och bli mer säker. Många kommuner prioriterar därför vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning. Under...