Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor Syftet med projektet är att genom beställarnätverk utveckla kunskap och beställarkraft vad gäller att beställa nya lösningar som är i linje med klimatkrav och på så sätt öka möjligheterna att innovation inom...
Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation En plattform för lösningsinriktad dialog mellan aktörerna i transportinfrastrukturens ekosystem. Målet är att handfast och konkret öka produktivitet, konkurrenskraft och minska klimatpåverkan. Genom att dela...
Mätmetoder för ökad produktivitet

Mätmetoder för ökad produktivitet

Mätmetoder för ökad produktivitet Projektet syftar till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring som utan längre ledtider och ansträngning ska kunna implementeras i produktion. Vi vill identifiera ”lågt hängande frukt” och komma med lösningar...
Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta

Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta

Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta Föreliggande projekt avser att paketera förstudiens resultat i olika format för att påbörja spridning och en bred förankring av de fem identifierade rekommendationer som utgör grunden för kunskaps- och...