Framtidens mobilitetsstationer

Projektets mål är att definiera och utforma potentiella mobilitetsstationer baserat på befintlig infrastruktur samt nyutveckling i Sverige. Planerna kan senare användas i konkreta demonstrationsprojekt. De ska bidra till en effektivare användning av transportinfrastruktur och offentligt utrymme, förbättra attraktivitet både för utbyte / övergång och för längre stopp, möjliggöra anpassning till framtida behov och teknologier samt underlätta energi och resurseffektivitet.

Följande effekter förväntas av projektgruppen: Effektivare användning av transportinfrastruktur och offentliga platser Användning av avancerad IKT för att möjliggöra sömlöst resande. Anpassad design för lokala förhållanden Hög attraktivitet för användare, för utbyte / övergång samt för längre stopp eller layovers Anpassning av teknik och konstruktion till framtida behov och teknik Hållbar konstruktion och byggnad med hög energi- och resurseffektivitet Effektiva organisationsmodeller och konkurrenskraftiga affärsmodeller