Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel Mål, syfte och förväntad nytta Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra en mer hållbar transportinfrastruktur i Sverige genom att ersätta cement som används för markstabilisering med...
Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik   Mål, syfte och förväntad nytta Dagens växlar för spårburen trafik är känsliga för yttre påverkan, underhållskrävande, orsakar driftstörningar, förseningar etc. Vertex Sweden AB (Vertex) arbetar...
Rikare grannskap

Rikare grannskap

Rikare grannskap – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden Mål, syfte och förväntad nytta För att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem krävs omställning av dagens...
ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem Mål, syfte och förväntad nytta Syftet med detta projekt blir också att utveckla/definiera en implementationsplan, uppskaleringsplan och produktproduktionssystem med tillhörande partners och leverantörer för den nya...