Ökad produktivitet

Inom detta område ligger fokus på förutsättningar att klara och fördela resurser till områden där de ger störst samhällsnytta och ökad fokus på hållbara och smarta lösningar. InfraSweden2030 ska främja val av lösningar (produkt, process och verktyg) som är mest effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt ge leverantörsmarknaden rätt affärsmässiga förutsättningar.
 

Effektmål 2030
InfraSweden2030 har tydligt bidragit till att öka produktiviteten och konkurrenskraften inom svensk transportinfrastruktur samt skapat en kultur av lärande organisationer där uppföljning är naturligt.

Arbetet i fokusområdet leds av Johan Nyström, forskningsområdesledare på VTI.

Övriga fokusområden i InfraSweden2030

Klimatneutral transportinfrastruktur
Uppkopplad Transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Tillståndsbedömning, drift & underhåll
Ökad kompetens och attraktivitet