Vi stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder

För en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Den visionen bidrar vi till genom att hjälpa Vinnova göra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt för transportinfrastruktur och anordna seminarier och samverkansmöten.

Projekt

Projektpartners

Medlemmar

IoT Bridge – Digitala och uppkopplade broar

IoT Bridge – Digitala och uppkopplade broar

Det relativt nyetablerade företaget IoTBridge beviljades finansiering för projektet iBridge vid InfraSweden2030:s utlysning våren 2020. Syftet med projektet var att kartlägga förvaltning av broinfrastruktur samt att demonstrera en lösning för en digital monitorering....

Film: Bygg kompetens – låt materialen tala!

Film: Bygg kompetens – låt materialen tala!

Missade du årets första tillfälle i Bygg kompetens där vi talade om, och med, material? Nu kan du se sändningen som film.Vi behöver lära känna våra byggmaterial för att behandla dem rätt. Med ökad kunskap om innehåll och funktion växer chanserna för hållbar hantering...

Kalender

Nyhetsbrev

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt är via vårt månatliga nyhetsbrev.

Social media

FAQ