Vi stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder

För en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Den visionen bidrar vi till genom att hjälpa Vinnova göra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt för transportinfrastruktur och anordna seminarier och samverkansmöten.

Projekt

Projektpartners

Medlemmar

Nio nya projekt inom InfraSweden2030

Nio nya projekt inom InfraSweden2030

InfraSweden2030s senaste utlysning "Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen" resulterade i att nio nya projekt har fått finansiering. De nya projekten är lika varandra i meningen att de har en god potential att relativt snabbt bidra till ett mer...

Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser 2021?

Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser 2021?

Sammanställning av projekt- och investeringsstöd Vill du söka finansiering för ditt projekts fortsatt utveckling? Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade...

Kalender

Nyhetsbrev

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt är via vårt månatliga nyhetsbrev.

Social media

FAQ