Vi stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder

För en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Den visionen bidrar vi till genom att hjälpa Vinnova göra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt för transportinfrastruktur och anordna seminarier och samverkansmöten.

Projekt

Projektpartners

Medlemmar

10 nya projekt inom InfraSweden2030

10 nya projekt inom InfraSweden2030

Nu är bedömningen av ansökningarna från InfraSweden2030s senaste utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” klar. Över 30 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räcker till 10 nya projekt. Den här gången...

Digitalt Öppet hus om innovationstävlingar

Digitalt Öppet hus om innovationstävlingar

På vårt digitala Öppet hus välkomnades våra gästtalare till ett spännande samtal om hur innovationstävlingar ger nytta till kommuner och andra infrastrukturägare. För att skapa en effektiv och konkurrenskraftig transportinfrastruktur och för att kunna bemöta dagens...

Kalender

Nyhetsbrev

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt är via vårt månatliga nyhetsbrev.

Social media

FAQ