Vi stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder

För en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Den visionen bidrar vi till genom att hjälpa Vinnova göra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt för transportinfrastruktur och anordna seminarier och samverkansmöten.

Projekt

Projektpartners

Medlemmar

Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser 2021?

Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser 2021?

Sammanställning av projekt- och investeringsstöd Vill du söka finansiering för ditt projekts fortsatt utveckling? Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade...

InfraAwards är öppet för ansökningar

InfraAwards är öppet för ansökningar

  Innovationer för framtidens transporter Är du en kreativ innovatör med konkreta idéer kring framtidens transportinfrastruktur? Ser du vilka utmaningar sektorn behöver lösa för att snabbt bli hållbar, smart och resurseffektiv? Var med i InfraAwards, vinn prissumman...

Kalender

Nyhetsbrev

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt är via vårt månatliga nyhetsbrev.

Social media

FAQ