Styrelsen 2019

Gruppfoto på styrelsen för InfraSweden2030