InfraSweden2030:s styrelse, 2018. Övre raden från vänster: Håkan Andersson (Sweco), Lars Spångberg (Trafikverket), Ulf Håkansson (Skanska), Tommy Börjesson (SIS). Nedre raden, från vänster: Fredrik Åkesson (Dynapac), Staffan Hintze (NCC), Tore Nilsson (Sveriges Byggindustrier), ordförande. Foto: Håkan Lindgren. Saknas på bilden gör Johan Dozzi (Tyréns), vice ordförande och Annika Stensson Trigell (KTH). Foto: Håkan Lindgren