Våra medlemsorganisationer sätter utvecklingsagendan

Alla organisationer som vill bidra till InfraSweden2030:s arbete för en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur kan bli medlemmar i programmet. Medlemskapet är avgiftsfritt och medlemmarna påverkar programmet dels genom medlemsstämman, dels genom...

läs mer

Nio nya projekt inom InfraSweden2030

InfraSweden2030s senaste utlysning "Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen" resulterade i att nio nya projekt har fått finansiering. De nya projekten är lika varandra i meningen att de har en god potential att relativt snabbt bidra till ett mer...

läs mer

Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser 2021?

Sammanställning av projekt- och investeringsstöd Vill du söka finansiering för ditt projekts fortsatt utveckling? Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade...

läs mer

InfraAwards är öppet för ansökningar

  Innovationer för framtidens transporter Är du en kreativ innovatör med konkreta idéer kring framtidens transportinfrastruktur? Ser du vilka utmaningar sektorn behöver lösa för att snabbt bli hållbar, smart och resurseffektiv? Var med i InfraAwards, vinn prissumman...

läs mer

Upphandling som verktyg för hållbar innovation

  Inom ramen för ett enskilt projekt inom InfraSweden2030 har rapporten Upphandling som verktyg för hållbar innovation skrivits. Det handlar mest om arbetssätt som möjliggör innovation istället för att förhindra eller försvåra. En utgångspunkt för arbetet är att det...

läs mer

Innovationsstöd – Vikten av att utveckla en bra story

Att kunna berätta om en innovations potentiella nyttor är viktigt både för projektdeltagarnas motivation och för att kommunicera med projektets intressenter. Här får ni lite tips inför ert arbete att utveckla just ert projekts story.   I vår bransch är en...

läs mer

InfraAwards – Innovationer för framtidens transporter

Är du en kreativ innovatör med konkreta idéer kring framtidens transportinfrastruktur? Ser du vilka utmaningar sektorn behöver lösa för att snabbt bli hållbar, smart och resurseffektiv? Var med i innovationstävlingen InfraAwards, vinn finansiering och låt ditt projekt...

läs mer

Nya medlemmar i InfraSweden2030

Medlemsorganisationer är nyckelaktörer i InfraSweden2030. De påverkar programmets strategiska verksamhet, är med och tar fram programmets forsknings- och innovationsagenda. Sedan programmets start har antalet medlemmar ökat kontinuerligt och nu har vi har glädjen att...

läs mer