Medlemskap

Som medlem i InfraSweden2030 sätter Du agendan för innovation i transportinfrastruktur.

Alla organisationer som vill bidra till InfraSweden2030:s arbete för en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur kan bli medlemmar i programmet. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Det som krävs är att skicka in en medlemsansökan som granskas av programkontoret och beslutas därefter i programstyrelsen.
Medlemskapet fullgörs sedan genom att signera vårt medlemsavtal.

Vad innebär ett medlemskap i InfraSweden2030?

Medlemmarna påverkar programmets verksamhet och utveckling dels genom medlemsstämman, dels genom att delta i olika programstrategiska arbetsuppgifter.

Medlemmar förutsätts att aktivt delta i programmets verksamhet och är därmed med och tar fram och påverkar programmets forsknings- och innovationsagenda. Som medlem har man, förutom möjligheten att ansöka om projekt och delta i programaktiviteter, tillfälle att:

  • Ta del av öppen information, publikationer m.m. som resultat av verksamheten inom programmet
  • Ingå i fokusområdesgrupper
  • Ingå som sakkunnig i expertråd
  • Ingå som ledamot i programstyrelsen
  • Delta i och rösta på medlemsstämman

Vad kostar medlemskapet?

InfraSweden2030 har ingen medlemsavgift, medlemmarna bidrar med arbetstid inom programstrategiska arbetsuppgifter som de väljer att medverka i.
Denna naturainsats bestäms i dialog med programkontoret och/eller programstyrelsen.

Mall för ansökan om medlemskap.

InfraSweden2030:s medlemsavtal har mer information

medlemmar i programmet minglar

Medlemsstämma i programmet sker årligen.

 Medlemmar

Alla nyckelaktörer från transportinfrastrukturindustri, problemägare, institut och universitet i Sverige medverkar redan i InfraSweden2030. Under 2017 har medlemsavtal tagits fram och i takt med att programmets partners undertecknar detta avtal kommer dem att presenteras på denna sida.