Medlemskap

Som medlem i InfraSweden2030 sätter Du agendan för innovation i transportinfrastruktur.

Det är medlemmarna som:

  • Utformar utlysningar
  • Föreslår experter som utvärderar ansökningar
  • Kan ingå i styrelse och ledningsgrupp
  • Har rösträtt på stämman

 

För att bli medlem, hör av dig till programkontoret@infrasweden2030.se och ange ditt namn och vilken organisation du tillhör. Vi återkommer till dig med mer information!

Du kan också läsa mer här: InfraSweden2030 Medlemsavtal (pdf)

 

medlemmar i programmet minglar

Medlemsstämma i programmet sker årligen.

 Medlemmar

Alla nyckelaktörer från transportinfrastrukturindustri, problemägare, institut och universitet i Sverige medverkar redan i InfraSweden2030. Under 2017 har medlemsavtal tagits fram och i takt med att programmets partners undertecknar detta avtal kommer dem att presenteras på denna sida.