Ökad kompetens och attraktivitet

InfraSweden2030:s vision är beroende av att infrastruktursektorn förmår dra till sig och utveckla kompetenta medarbetare. Genom detta fokusområde vill InfraSweden2030 stödja innovationsprojekt som har ett uttalat syfte att öka kompetens och attraktionskraft.

Effektmål 2030

InfraSweden2030 har tydligt bidragit till att transportinfrastruktursektorn betraktas som öppen, dynamisk och attraktiv, känd för intressanta och utvecklande arbeten.

Övriga fokusområden

Klimatneutral transportinfrastruktur
Uppkopplad Transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll