Uppkopplad transportinfrastruktur

Fokusområdet handlar om behovet och möjligheten att integrera infrastrukturnätverket med andra samhällsnätverk för att de ska kunna dra nytta av varandra och för att förstärka positiva effekterna som transportinfrastrukturen har på samhället.

Fokusområdet leds av

Exempel på innovativa lösningar inom detta fokusområde är:
  • Integrering av system för energiutvinning ur transportinfrastruktur i befintlig infrastruktur för energiförsörjning
  • Sammankoppling av sensorer i järnvägsnätet för att öka säkerheten och effektiviteten i järnvägstransporten
  • Snabbare nödhjälp genom att sammankoppla trafikinformation vid olyckor med räddningstjänstens system
  • Integrerade lösningar med ny teknik och nya metoder för att utveckla den hållbara urbana transportinfrastrukturen

 

 

Övriga fokusområden i InfraSweden2030