Välkommen till den första träffen för Innovationskluster Infra!

Det nystartade Innovationskluster Infra inom InfraSweden2030 syftar till att skapa förutsättningar för att ta idéerna från innovationstävlingen ”Transformativ infrastruktur, Öresundsbron 2.0” vidare mot implementering i innovationsprojekt. Presentationer av innovationsklustret och resultat från tävlingen bifogas.

Den första klusterträffen kommer att ha temat ”Infra+Marint=Sant” och arrangeras i samverkan med Kristineberg Marine Research & Innovation Centre på Kristinebergs marina forskningsstation i Lysekils kommun. Så boka in det och ett förberedande webbinar i kalendern i avvaktan på mer detaljer!

Tid: 4 juni kl 9.30 – 17

Plats: Kristinebergs forskningsstation, Fiskebäckskil (mer info om res- och boendealternativ kommer)

 Förberedande webbinar: 13 maj kl 9-11 via Skype eller annat distansmötesalternativ.

 Innovationskoncept i fokus för träffen:

  • Multifunktionalitet
  • Integrerad energi- och livsmedelsproduktion
  • Biomimetik – design som härmar naturen
  • Havsodlade och självläkande konstruktioner
  • Affärsmodeller i form av värdenät

 

Fundera över om det är du själv eller någon kollega som bör delta utifrån fokusområdena. Vidarebefordra gärna inbjudan.

 Antalet platser kommer vara begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt.