Välkommen till innovationsworkshop med InfraSweden2030!

Tid: 18 juni, kl 10-16

Plats: Kapitel8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Workshopen vänder sig till projektledare eller andra representanter för pågående och avslutade projekt. Under dagen arbetar vi tillsammans för att ta projekten ett steg närmare implementering och innovation.

Tillsammans kommer vi arbeta med frågor som direkt knyter till att göra projektresultat till verkliga innovationer med efterfrågan hos kunder och användare:

Vem är mottagare av resultatet? Vilka behöver bli involverade för att ta nästa steg? Vilka hinder ser vi framför oss och vad kan vi göra för att undanröja dessa?

Våra fokusområdesledare och innovationsledare finns på plats för att leda och stötta i arbetet.

Anmäl dig via fälten nedan, och skicka gärna vidare länken till denna sida till en person till från ditt projekt, så att ni är två som deltar. Att vara fler än en från ett projekt gör att ni har större möjligheter att ta tillvara på tankar från dagen eftersom ni kan resonera efteråt tillsammans.