55 projektansökningar till utlysningen

55 projektansökningar till utlysningen

Nu börjar arbetet hos Vinnova med att utvärdera ansökningarna. 55 ansökningar har kommit in till Vinnova från vår senaste utlysning, Lösningar för hållbar transportinfrastruktur. Nu kommer Vinnova granska alla ansökningar, och de som uppfyller de formella kraven går...
Ny utlysning: Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Ny utlysning: Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Lösningar för hållbar transportinfrastruktur sök senast 5 februari Vi vill utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv, miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.   Vi eftersöker projekt inom många olika områden: till...
Beslutet klart: 27 projekt får stöd

Beslutet klart: 27 projekt får stöd

Beslutet klart: 27 projekt får stöd Vinterns utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten blev intecknad med stöd till 27 innovationsprojekt runtom i Sverige. Alla...
Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten Utlysningen i fokusområdet Klimatneutral infrastruktur är avslutad och fyra projekt har fått innovationsstöd: Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur – som koordineras av...