14 nya projekt i InfraSweden2030

14 nya projekt i InfraSweden2030

Fjorton nya projekt har fått stöd via InfraSweden2030 2018-års utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten på 20 miljoner kronor blev intecknad med stöd till 14...

Från projektresultat till innovationer

Välkommen till innovationsworkshop med InfraSweden2030 och KTH Innovation! Tid: 18 juni, kl 10-16 Plats: Kapitel8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm Workshopen vänder sig till projektledare eller andra representanter för pågående och avslutade projekt, varje projekt...