14 nya projekt i InfraSweden2030

14 nya projekt i InfraSweden2030

Fjorton nya projekt har fått stöd via InfraSweden2030 2018-års utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten på 20 miljoner kronor blev intecknad med stöd till 14...
FOI-dag tillsammans med Trafikverket

FOI-dag tillsammans med Trafikverket

Tillsammans med Trafikverkets portfölj Vidmakthålla bjöd InfraSweden2030 2 april 2019 in till forsknings- och innovationsdag om hållbar och uppkopplad infrastruktur. Ny teknik kan ge tillgång till stora mängder data som det gäller att hantera rätt för att kunna få...
Ny programstyrelse vald

Ny programstyrelse vald

21 mars 2019 valde InfraSweden2030:s medlemmar en ny styrelse till programmet. Den nya styrelsen kommer som ett av sina första beslut att ta ställning till vilken inriktning nästa utlysning från programmet bör ha, baserat på InfraSweden2030:s färdplan mot en hållbar...