Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Välkommen till InfraSweden2030s beställarnätverk

för en klimatneutral anläggningssektor

 

 

Det finns ett stort intresse för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. Det är därför vi startade beställarnätverket och sedan dess diskuterar vi gemensamma frågor, utmaningar och behov samt försöker främja kommmunikationen mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter, presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av våra aktiviteter.

I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat.

På den här sidan hittar du en sammaställning av arbetet som pågår inom nätverket och även information om våra kommande träffar.

 

Är du intresserad av att gå med i beställarnätverket?

Kontakta Lisa Johnsson, Innovationsledare InfraSweden2030

lisa@coinnovate.se

Team 1: Gemensam kravställan i upphandlingsdokument

Nästa möte är den 27 januari

Hör av dig till lisa@coinnovate.se om du vill vara med

Team 2: Kunskap om bra materialval i anläggningsprojekt

Nästa möte är den 2 februari 

Hör av dig till stefan.uppenberg@wsp.com om du vill vara med

Team 3: Förvalta och underhålla: cirkularitet, upphandling av drift och underhåll

Nästa möte: TBA

Hör av dig till hans@coinnovate.se om du vill vara med

Team 4: Beställarnätverk som metod

Nästa möte: TBA

Hör av dig till bodil@coinnovate.se om du vill vara med