Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten Utlysningen i fokusområdet Klimatneutral infrastruktur är avslutad och fyra projekt har fått innovationsstöd: Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur – som koordineras av...
InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation

InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation

InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation Torsdagen 4 maj träffade InfraSweden2030 de andra sexton strategiska innovationsprogrammen i en heldagskonferens för att prata om programmen kan samarbeta ännu mer och hur arbetet kopplas till de fem strategiska...