FOI-dag tillsammans med Trafikverket

FOI-dag tillsammans med Trafikverket

Tillsammans med Trafikverkets portfölj Vidmakthålla bjöd InfraSweden2030 2 april 2019 in till forsknings- och innovationsdag om hållbar och uppkopplad infrastruktur. Ny teknik kan ge tillgång till stora mängder data som det gäller att hantera rätt för att kunna få...

Från projektresultat till innovationer

Välkommen till innovationsworkshop med InfraSweden2030 och KTH Innovation! Tid: 18 juni, kl 10-16 Plats: Kapitel8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm Workshopen vänder sig till projektledare eller andra representanter för pågående och avslutade projekt, varje projekt...
Ny programstyrelse vald

Ny programstyrelse vald

21 mars 2019 valde InfraSweden2030:s medlemmar en ny styrelse till programmet. Den nya styrelsen kommer som ett av sina första beslut att ta ställning till vilken inriktning nästa utlysning från programmet bör ha, baserat på InfraSweden2030:s färdplan mot en hållbar...
55 projektansökningar till utlysningen

55 projektansökningar till utlysningen

Nu börjar arbetet hos Vinnova med att utvärdera ansökningarna. 55 ansökningar har kommit in till Vinnova från vår senaste utlysning, Lösningar för hållbar transportinfrastruktur. Nu kommer Vinnova granska alla ansökningar, och de som uppfyller de formella kraven går...
InfraSweden2030 på COP24

InfraSweden2030 på COP24

Den 10 december medverkade Camilla Byström tillsammans med  Kristina Gabrielii från vår syster-SIP Smart Build Environment i ett sidoevent till COP24 i Katowice, Polen. Temat var innovation och cirkularitet för transformativa lösningar för att nå 1,5-graders målet...