Beslutet klart: 27 projekt får stöd

Beslutet klart: 27 projekt får stöd

Beslutet klart: 27 projekt får stöd Vinterns utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten blev intecknad med stöd till 27 innovationsprojekt runtom i Sverige. Alla...
Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten Utlysningen i fokusområdet Klimatneutral infrastruktur är avslutad och fyra projekt har fått innovationsstöd: Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur – som koordineras av...