14 nya projekt i InfraSweden2030

14 nya projekt i InfraSweden2030

Fjorton nya projekt har fått stöd via InfraSweden2030 2018-års utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten på 20 miljoner kronor blev intecknad med stöd till 14...
FOI-dag tillsammans med Trafikverket

FOI-dag tillsammans med Trafikverket

Tillsammans med Trafikverkets portfölj Vidmakthålla bjöd InfraSweden2030 2 april 2019 in till forsknings- och innovationsdag om hållbar och uppkopplad infrastruktur. Ny teknik kan ge tillgång till stora mängder data som det gäller att hantera rätt för att kunna få...