Fyra åtgärder för mer innovation i anläggningssektorn

Fyra åtgärder för mer innovation i anläggningssektorn

Fyra konkreta åtgärder för mer innovation Johan Nyström, fokusområdesledare för Produktivitet, intervjuas i Byggindustrin och ger tips på hur innovationstakten skulle kunna höjas i anläggningssektorn: 1. Kontrakt med förseningsavgift 2. Strategiska samarbeten med...
10 tips om infrastruktur från Almedalen

10 tips om infrastruktur från Almedalen

Annika Malm, programchef på Mistra InfraMaint, Gunn-Mari Löfdahl, bitr. programchef Mistra InfraMaint, Camilla Byström, programchef på InfraSweden2030 och Kristina Gabrielii, programchef på Smart Built Environment hade följande tips. 1.Börja i det lilla – varje gång...
14 nya projekt i InfraSweden2030

14 nya projekt i InfraSweden2030

Fjorton nya projekt har fått stöd via InfraSweden2030 2018-års utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten på 20 miljoner kronor blev intecknad med stöd till 14...