Anmälan till innovationsseminarium i Umeå 18 september

För att anmäla dig till innovationsseminariet i fokusområdet Klimatneutral Transportinfrastruktur, i Umeå 18 september 2018, maila direkt till fokusledaren: maria.brogren@wsp.com

InfraSweden2030:s webbsida har just bytt server och i samband med det har vårt system för anmälningsformulär online fallit ur funktion. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar för att åtgärda problemet så snart som möjligt.