Anmälan till innovationsseminarium i Stockholm 29 augusti

För att anmäla dig till innovationsseminariet i fokusområdet Klimatneutral Transportinfrastruktur, i Stockholm 29 augusti 2018, maila direkt till fokusledaren: maria.brogren@wsp.com

InfraSweden2030:s webbsida har just bytt server och i samband med det har vårt system för anmälningsformulär online fallit ur funktion. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar för att åtgärda problemet så snart som möjligt.