Vi stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder

För en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Den visionen bidrar vi till genom att hjälpa Vinnova göra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt för transportinfrastruktur och anordna seminarier och samverkansmöten.

Projekt

Projektpartners

Medlemmar

Start av ny programperiod för InfraSweden2030

Start av ny programperiod för InfraSweden2030

Nu laddar InfraSweden2030 för tre nya år tillsammans med alla er som vill fortsätta att bidra till en hållbar och klimatneutral transportinfrastruktur. Tack alla ni som bidrar till nya lösningar. Och tack till våra finansiärer Vinnova, Energimyndigheten och Formas för...

Kalender

InfraLIGHTer Awards

I juni startar innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards, som anordnas av de strategiska innovationsprogrammen InfraSweden2030 och LIGHTer.
Tävlingen riktar sig till svenska företag eller organisationer som har en innovativ idé kring en gång- och cykelbro, med fokus på lättvikt.

Nyhetsbrev

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt är via vårt månatliga nyhetsbrev.

Social media

FAQ