Vi stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder

För en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Den visionen bidrar vi till genom att hjälpa Vinnova göra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt för transportinfrastruktur och anordna seminarier och samverkansmöten.

Projekt

Projektpartners

Medlemmar

Infra+Marint blev kärlek vid första ögonkastet

Infra+Marint blev kärlek vid första ögonkastet

Under en workshop på Kristineberg center mötte infrastrukturutmaningar marina möjligheter. Ett kreativt dygn senare föddes konkreta projektidéer om självläkande kajer och energiproducerande broar.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt är via vårt månatliga nyhetsbrev.