Vi stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder

För en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Den visionen bidrar vi till genom att hjälpa Vinnova göra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt för transportinfrastruktur och anordna seminarier och samverkansmöten.

Projekt

Projektpartners

Medlemmar

Hyperloop i Sverige – En realistisk vision?

Hyperloop i Sverige – En realistisk vision?

Seminarium & workshop om Hyperloop i Sverige den 15 dec på KTH Innovation Den 15 december arrangerade InfraSweden2030 tillsammans med Thomas Dahlgren, Modefive, ett seminarium och workshop som behandlade utvecklingen inom hyperloopområdet. Frågor som rördes var...

Här är alla filmer från ”Bygg kompetens”

Här är alla filmer från ”Bygg kompetens”

Bygg kompetens – vi utvecklar en hållbar samhällsbyggnadssektor   InfraSweden2030, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och Smart Built Environment har satsat tillsammans på att sprida resultat för att öka kompetensen i sektorn. Vi gjorde en serie webbinarier...

Resultat av sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogram

Resultat av sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogram

InfraSweden2030 är ett välskött och välorganiserat program som syftar till långsiktiga systemförändringar för infrastrukturområdet. Programmet fungerar på ett förtjänstfullt sätt som en FoI-samverkansarena för områdets aktörer.   Torsdag den 16 december 2021...

Kalender

Nyhetsbrev

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt är via vårt månatliga nyhetsbrev.

Social media

FAQ