InfraSweden2030 | Våra fem fokusområden
15503
page-template-default,page,page-id-15503,tribe-no-js,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Våra fem fokusområden

Klimatneutral infrastruktur

 

InfraSweden2030 ska bidra till utvecklingen av nya metoder och produkter som stödjer ett klimatneutralt samhälle genom hela infrastrukturens livscykel.

 

Det kan till exempel handla om att vägar byggs så att de producerar användbar energi, att livslängden på infrastruktur förlängs så vi sparar resurser genom att inte behöva byta, eller att nya sorters vägbeläggningar minskar hur mycket bränsle transporter behöver.

Exempel på delområden:
Energiutvinning ur infrastruktur
Elektrifierade vägar för att minska koldioxidutsläpp, förbättra kommunikation och fånga energi

Integrerade infrastrukturnätverk i samhället

 

InfraSweden2030 ska bidra till utvecklingen av sätt att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur för att de ska kunna dra nytta av varandra. Det kan till exempel handla om att sensorer i järnvägsnätet sammankopplas för att öka säkerheten och effektiviteten.

Exempel på delområden:
Integrerade lösningar för utveckling av den hållbara urbana transportinfrastrukturen
Utnyttjande av trafikinformation för ledning i nödsituationer

Konstruktionslösningar och byggmetoder för en hållbar och säker transportinfrastruktur

 

InfraSweden2030 ska bidra till utvecklingen av nya byggmaterial och byggmetoder, som är säkra för människor och miljö. Det kan till exempel handla om att fasta på den snabba utvecklingen i materialvetenskap för att börja använda helt nya sorters asfalt och betong: hållfastare och med mindre miljöpåverkan.

Exempel på delområden:
Högteknologiska material för hållbar och säker transportinfrastruktur
Innovativa komponenter för hållbar transportinfrastruktur ur ett livscykelperspektiv

Ökad produktivitet av transportinfrastruktur för bättre samhällsnytta

 

InfraSweden2030 ska bidra till utvecklingen av en förbättrad planeringsprocess för transportinfrastruktur. Det kan till exempel handla om att avancerade analysmetoder i ett tidigt skede i byggprocessen sparar tid och pengar, och låter de som beställer infrastruktur lättare kommunicera med de som ska bygga den.

Exempel på delområden:
Ökat industriellt tänkande i hela byggprocessen
Bättre affärs- och upphandlingsformer för ett effektivt utnyttjande av marknadsresurser

Tillståndsbedömning och drift och underhållsmetoder

 

InfraSweden2030 ska bidra till utvecklingen av sätt att använda informationsteknologi för att bättre kunna övervaka transportinfrastrukturens skick. Det kan till exempel handla om att sensorer i infrastuktur sänder samlad information kring slitage och skador, i realtid. Idag sker mycket av underhållsarbete efter att människor sett skador och slitage på plats, eller utifrån antaganden om hur skicket är på infrastrukturen.

Exempel på delområden:
IT-baserade drift- och underhållsmetoder
Nya verktyg och modeller för tillståndsbedömning