InfraSweden2030 | Utlysningar
15679
page-template-default,page,page-id-15679,tribe-no-js,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Utlysningar

Utlysningar är möjligheter att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via Vinnova.

InfraSweden2030 riktar sig till forskare och transportinfrastrukturföretag, stora som små. Genom att söka stöd kan du få medfinansiering på upp till 50% i ditt projekt.

InfraSweden2030 överser två utlysningar per år. Programmet formulerar vilket område utlysningen ska handla om, och rekommenderar sakkunniga experter som utvärderar inkomna ansökningar. Vinnova fattar slutgiltigt beslut om vilka projekt som får stöd.

 

Just nu pågår ingen utlysning via InfraSweden2030. Nästa utlysning är planerad till tidig höst 2017.

 

Avslutade utlysningar

 

Klimatneutral infrastruktur

(Stängde 28 april 2017)

Syftet med utlysningen är att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd. 

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(Stängde 27 oktober 2016)

Syftet med denna utlysning är att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(Stängde 14 juni 2016)

Utlysningens syfte är att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.