Utlysning stängd, med stort söktryck

Utlysning stängd, med stort söktryck

Vinterns utlysning från InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, är nu stängd.

Vi fick in 67 projektansökningar, med en totalbudget på 100 miljoner SEK. Nu börjar bedömningsprocessen hos Vinnova för att se vilka projekt som kommer få stöd via denna utlsyning, som omfattade 36 miljoner SEK. Projekten kommer bli kontaktade av Vinnova.

De som inte fick stöd nu har chans att vidareutveckla sina innovationskoncept till nästa ansökningsperiod, som är till sommaren. Mer information om den, och om vilka projekt som väljs ut, kommer finnas tillgängligt här och på Vinnovas webbsida.