Projekt i InfraSweden2030

Projekt som fått stöd via InfraSweden2030, i öppna utlysningar och som enskilda projekt.

Projekt i InfraSweden2030 drivs genom samverkan mellan företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer i infrastrukturbranschen. Över 170 olika partners medverkar.

 • All
 • Automation
 • Big data
 • Bro
 • Buss
 • Byggmetoder
 • Cykel
 • Drift & Underhåll
 • Järnväg
 • Klimat
 • Klimatet
 • Materialåtervinning
 • Nätverk
 • Produktivitet
 • Tillstånd
 • Tunnelbana