Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Underjordiska rörledningar är en väsentlig del av transportinfrastrukturen globalt och i Sverige. Skador som uppkommer på rörledningar som korsar järnvägsvallar och åtföljande ledningsbrott får stora konsekvenser för samhället och industrin både vad gäller direkta och indirekta kostnader. skadorna som uppkommer på ledningar genom banvallar är sker genom komplexa processer som påverkas av många faktorer, både statiska (t.ex. rörmaterial, rördiameter, ålder och jordarter) och dynamiska (t.ex. trafikbelastning och andra omgivningsfaktorer). Därför är en kontinuerlig och korrekt tillståndsbedömning av ledningar genom dessa banvallar väsentlig för drift- och underhåll.

Vinnovas information om projektet

Publiceringsdatum
Kategori
Järnväg, Tillstånd