logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Projektets syfte är att utveckla och fälttesta mätsystem för tillståndsbedömning och underhåll av järnvägsinfrastruktur.

Fälttäst görs på växelkors, växeltungor, punktfel i spårläge och luftburet ljud och gnissel i kurvor. Fokus ligger på IoT-lösningars användbarhet, driftsäkerhet och kostnad och nytta för tillståndsövervakning av system i järnvägar. Projektgruppen består av ämnet drift- och underhållsteknik på LTU, Järnvägstekniskt centrum (JVTC), Trafikverket, Infranord, Vossloh, Sweco Rail, Damill och eMaintenance365.

Publiceringsdatum
Kategori
Big data, Järnväg, Tillstånd