logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →

Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur

När det ska byggas broar behövs det göras en ordentlig bedömning av riskerna att fartyg ska krocka med den planerade bron, så att bron kan göras i rätt storlek för att minska risken att den rasar.

Idag är sådan riskanalys kostsam och långdragen. Projektet ska undersöka hur stora datamängder kring fartygstrafik, som finns tillgängliga idag, kan användas i en analysmodell för att underlätta riskbedömningen vid brobygge. Resultatet blir billigare och säkrare broar.

Publiceringsdatum
Kategori
Big data, Byggmetoder