logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →

Innovativa lösningar i transportinfrastrukturen

Vår vision är att Sverige år 2030 har konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

 

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet möjliggör strategisk innovation genom att koppla ihop väg- och järnvägsteknik med det senaste inom material-, fordons- och kommunikationsteknologi, samt standardisering. InfraSweden2030 administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar kommer också aktörer från andra branscher att bjudas in!

 

InfraSweden2030 ger varje år möjlighet att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via utlysningar som hanteras av Vinnova. InfraSweden2030 har som uppgift att se till att de utlysningarna riktar in sig på frågor som verkligen är viktiga för att uppnå vår vision.

Vad är en SIP?

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden.

Programmen skapar öppna utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta.

Det finns för närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer om våra fokusområden

Klimat
Nätverk
Byggmetoder
Produktivitet
Tillstånd

Styrande dokument:

InfraSweden2030: Organisering

InfraSweden2030 är ett medlemsstyrt innovationsprogram.

Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets ledningsgrupp.

Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

InfraSweden2030:s programkontor. Från vänster: Tobias Abrahamsson, kommunikatör, Camilla Byström, programchef, Fredrick Lekarp, programkoordinator, Lisa-Mi Swartz, administratör
InfraSweden2030:s styrelse. Från vänster: Tore Nilsson (Sveriges Byggindustrier), ordförande, Johan Dozzi (Tyréns), vice ordförande, Annika Stensson Trigell (KTH), Ulf Håkansson (Skanska), Tommy Börjesson (SIS Swedish Standards Institute). Saknas på bilden gör Anna Lundman (Trafikverket), Fredrik Åkesson (Dynapac), Merih Malmqvist Nilsson (Swedac) och Staffan Hintze (NCC)