logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Klimatneutral infrastruktur: här är projekten

Utlysningen i fokusområdet Klimatneutral infrastruktur är avslutad och fyra projekt har fått innovationsstöd:

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur – som koordineras av RISE

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar – som koordineras av Swerea KIMAB AB

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord – som koordineras av Ecoloop AB

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem – som koordineras av Vertex Sweden AB. Den vertikala spårväxeln var också det vinnande bidraget i innovationstävlingen Infra Awards.

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi – som koordineras av Peab

Nästa utlysning från InfraSweden2030 kommer till hösten.