Innovationsseminarium ”Produktivitetsfrämjande åtgärder för framtidens infrastruktur”

Innovationsseminarium ”Produktivitetsfrämjande åtgärder för framtidens infrastruktur”

 

Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium!

Produktivitetsfrämjande åtgärder för framtidens infrastruktur – produkter och processer

I juni 2018 öppnar InfraSweden2030:s nästa utlysning för att erhålla en konkurrenskraftig svensk transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Det är en bred utlysning över alla fem fokusområden.

Tiden går dock fort och för en slagkraftig ansökan med en bred konstellation förutsätts att arbete sätter igång tidigt. Till denna träff den 11 april kl 14-16 på KTH i Stockholm kommer Anläggningsforum att presenteras. Det är ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivs av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen.

Det finns stora möjliga synergier mellan InfraSweden2030 och Anläggningsforum i form av den förstnämndes möjlighet till finansiering samt den senares starka koppling till infrastrukturverksamhet.  Detta seminarium syftar till att finna praktiska möjligheter att dra nytta av dessa synergier.

Ta tillfället i akt att hitta nya idéer, vidareutveckla nuvarande projektförslag, bilda nya konstellationer, finna medfinansiering eller bara inspireras i detta informella seminarium! Om du har idéer du vill pröva eller om du vill finna nya samarbetspartners, så är detta rätt tillfälle!

Datum/tid: Onsdagen den 11 april, kl. 14-16
Plats: KTH, Teknikringen 74D, 1 tr upp, Stora konferensrummet på Deans Office

Programpunkter

  • Välkomna! (Camilla Byström, InfraSweden2030 samt Johan Nyström, VTI)
  • Deltagarna presenteras
  • Presentation av Anläggningsforum (Magnus Alfredsson, NCC)
  • Gemensamt erfarenhetsutbyte och arbete för att generera nya koncept och idéer
  • Möjligheter för deltagarna att presentera idéer

 

Under eftermiddagen kommer fika att serveras.

Välkomna till en inspirerande eftermiddag!

Anmälan sker via e-post till fokusområdets ledare Johan Nyström: johan.nystrom@vti.se

Välkommen hälsar programkontoret för InfraSweden2030, och

Johan Nyström
Fokusområdesledare
VTI, och InfraSweden2030