Innovationsseminarium: ”Tillståndsbedömning och drift & underhåll av transportinfrastrukturen”

Innovationsseminarium: ”Tillståndsbedömning och drift & underhåll av transportinfrastrukturen”

Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium!

Innovationer inom tillståndsbedömning och drift & underhåll av transportinfrastrukturen

Under våren arrangerar InfraSweden2030 ett antal innovationsseminarier kopplat till programmets fem fokusområden. Syftet med innovationsseminarierna är identifiera och diskutera de viktigaste utmaningarna inom området och resonera kring innovationer som kan lösa dem. Seminarierna ger också deltagarna möjlighet att förbereda sig för nästa utlysning från InfraSweden2030, som öppnar i september.

Utlysningen söker innovationer för konkurrenskraftig svensk transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar, och innovationsseminarier är goda tillfällen att skapa konsortier som kan söka stöd via utlysningen.

Seminarierna vänder sig både till medlemmar i InfraSweden2030 och till alla aktörer som vill bidra till att utveckla den svenska transportinfrastrukturen på ett hållbart sätt. För att ge deltagarna möjlighet att skapa starka konsortier bjuder vi in representanter från olika intressentgrupper.

Innovationsseminarier i fokusområdet Tillståndsbedömning & drift- och underhållsmetoder hålls den 15 maj kl 14-16.30 i Stockholm och den 21 maj kl 13-15.30 i Linköping

Programpunkter:

 • Fokusområdet – Camilla Byström, programchef för InfraSweden2030, berättar om arbetet som hittills gjorts inom InfraSweden2030:s fokusområde och Anita Ihs berättar om uppdraget som fokusområdesledare och arbetet som pågår
 • Mot nya konsortier och projektidéer – Bodil Sandén, forskare och process- och innovationsledare, leder arbetet med att skapa nya konsortier och innovationsidéer
  • Utmaningarna med tillståndsbedömning och drift & underhåll av transportinfrastrukturen – reflektioner och diskussioner. Inbjuden föredragshållare:
   • I Stockholm: Pontus Gruhs, Strateg, Trafikverket.
   • I Linköping: Leif Sjögren, Tf forskningschef, VTI.
  • Hur ska vi lösa utmaningarna? Idégenerering för innovationsprojekt.
  • Idéutveckling/konsortiebildande
 • Nästa steg – Anita och Camilla
 • Fika och mingel (för de som vill/har möjlighet)

Om du har idéer du vill pröva eller om du vill finna nya samarbetspartner så är detta rätt tillfälle!

Anmälan till seminariet i Stockholm, 15 maj

 

Varmt välkommen till en inspirerande eftermiddag, hälsar programkontoret för InfraSweden2030, och

Anita Ihs
Fokusområdesledare, InfraSweden2030
Avdelningschef, VTI