Innovationsseminarier: Klimatneutral transportinfrastruktur

Innovationsseminarier: Klimatneutral transportinfrastruktur

Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium!

Hur får vi fram de innovationer inom transportinfrastruktur som behövs för att nå klimatmålen?

I början av hösten arrangerar InfraSweden2030 innovationsseminarier på tre orter för att stimulera till kreativa samarbeten och intressanta ansökningar i den kommande utlysningen. Syftet med innovationsseminarierna är identifiera och diskutera de viktigaste utmaningarna inom området och resonera kring innovationer som kan lösa dem. Seminarierna ger också deltagarna möjlighet att förbereda sig för nästa utlysning från InfraSweden2030, som öppnar i oktober.

Seminarierna vänder sig både till medlemmar i InfraSweden2030 och till alla aktörer som vill bidra till att utveckla den svenska transportinfrastrukturen på ett hållbart sätt. För att ge deltagarna möjlighet att skapa starka konsortier bjuder vi in representanter från olika intressentgrupper.

Innovationsseminarier i fokusområdet Klimatneutral transportinfrastruktur hålls i Stockholm 29 augusti kl 13.30-16, i Umeå 18 september kl 13.30-16 och i Göteborg 26 september kl 13.30-16

Programpunkter:

  • Kort information om InfraSweden2030
  • Presentation av bygg- och anläggningssektorns färdplan för klimatneutralitet 2045 som tar upp behovet av innovationer för att nå klimatmålen
  • Inspiration och fakta om vikten av att samverka med nya aktörer
  • Information om pågående projekt inom InfraSweden2030
  • Information om nästa InfraSweden2030-utlysning
  • Nätverkande och gemensamt arbete med projektidéer (både nya och pågående projekt som ska ta nästa steg)

Om du har idéer du vill pröva eller om du vill finna nya samarbetspartner så är detta rätt tillfälle!

Anmäl Dig till önskat tillfälle via länkarna nedan, senast 25 augusti

Anmälan till seminariet i Stockholm, 29 augusti

Anmälan till seminariet i Umeå, 18 september

Anmälan till seminariet i Göteborg, 26 september

Varmt välkommen till en inspirerande eftermiddag, hälsar programkontoret för InfraSweden2030, och

Maria Brogren

Fokusområdesledare, InfraSweden2030

Hållbarhetschef, WSP