Innovationstävling: En Öresundsbro helt utan utsläpp?

Innovationstävling: En Öresundsbro helt utan utsläpp?

Hur skulle man bygga Öresundsbron 2045, utan utsläpp från anläggning eller konstruktion? Det är frågan i en innovationstävling som hålls av Naturvårdsverket och som pågår under det närmsta året. InfraSweden2030 ställer upp med två lag i tävlingen.

– Lagen har medlemmar från konsult- och entreprenörbranschen, från materialindustrin, från myndigheter och från akademin. I och med att vi har ett brett kontaktnät via InfraSweden2030 kan vi skapa lag med bra blandning, berättar Lars Redtzer som är ledare för InfraSweden2030:s deltagande i tävlingen.

Fokus i tävlingen är ett fiktivt brobygge. Hur skulle de bygga upp Öresundsbron på nytt år 2045, och denna gång utan utsläpp från till exempel betong- eller stålkonstruktioner? För att svara på frågan kommer lagen från InfraSweden2030 också undersöka hur utsläppen såg ut från bron när den byggdes och vilka utsläpp det hade blivit om den byggts idag med bäst tillgänglig teknik. Sen kan glappet mellan dagens bästa teknik och vad som behövs för att bygga en Öresundsbro helt utan utsläpp visa var innovationerna som bäst behövs. Tillsammans med Naturvårdsverket arbetar myndigheterna Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Mistra och Tillväxtanalys med tävlingen. Samtliga företag, organisationer och institut som medverkar i tävlingen kommer att presenteras vid ett innovationsseminarium 6 september på Naturvårdsverket.

InfraSweden2030:s två lag har påbörjat arbetet redan, men mer intensivt blir det i höst, berättar Lars Redzter

–Vi kommer arbeta i ett antal tvådagarsinternat, där lagen får fokusera sig ordentligt och lösa uppgiften tillsammans. Det blir hårt arbete men också spännande.

Förhoppningen från InfraSweden2030:s sida är att tävlingen ska leda till många samarbeten och projektidéer som kan söka stöd via programmet de kommande åren.

–Genom den här tävlingen får vi upp ögonen för just var innovationer behövs, och de som deltar får ett försprång i att kunna hitta de rätta områdena att utveckla! Säger Lars Redtzer.

Läs mer om tävlingen hos Naturvårdsverket, eller i NyTeknik

Samtliga deltagare i tävlingen, samordnade av InfraSweden2030:

Sveriges Byggindustrier
Gabrielii Development
ELU Konsult AB
Skanska
Peab Asfalt
Swerock
Tyréns
Luleå Tekniska Universitet
Swerea MEFOS
Sandvik Materials Technology
Cementa
CBI Betonginstitutet
RISE Research Institutes of Sweden
VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
NCC
Sweco
WSP
EPFL
SBI Stålbyggnadsinstitutet
Chalmers Tekniska Högskola